Een aanbod

Zijn de resultaten op het gebied van lezen beneden uw verwachtingen?
Of beneden de verwachtingen van de inspectie?
Of wilt u de gehele leeslijn in uw school herzien?
Of ben u niet tevreden over de doelen en de didactische aanpakken bij het leesonderwijs?

Dan is dit misschien het moment om een Leesscan af te laten nemen.
Het instrument omvat een aantal vragen over het leesonderwijs. Deze vragen betreffen de groepen 1 tot en met 8 en zoomen in op aspecten van het technisch lezen (met voorbereidende activiteiten en aanvankelijk lezen), het begrijpend lezen (en begrijpend luisteren) en leesstimulering.
Door de vragen van dit instrument in te vullen ontstaat een globaal beeld van de 'leessituatie' op de school. En dat kan aanleiding zijn om eens kritisch naar deze 'leessituatie' te kijken en, indien nodig, een leesverbeterplan op te stellen.
Het instrument is makkelijk en snel in te vullen. Het meest effectief is dat de scan ingevuld wordt door de directeur en ib'er samen onder leiding van Woldman Onderwijsadvies.
Het invullen duurt niet langer dan één uur. Ik stel vervolgens een globale analyse op en op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan. De analyse en aanbevelingen worden schriftelijk naar de betreffende school gestuurd.

Het gehele traject van afname tot en met rapportage bied ik u aan voor €325,-.