Wat kan ik voor u betekenen?

Op de volgende terreinen kan ik u van dienst zijn, hulp of begeleiding bieden:

 1. Management en organisatie
  1. Interim-management;
  2. Supervisie;
  3. Intervisie.

 2. Taal en lezen
  1. Trajecten op gebied van technisch lezen en begrijpend lezen;
  2. Analyse en planvorming;
  3. Cursussen op gebied van taalleesonderwijs.

 3. Ontwikkeling leermaterialen
  1. Op het gebied van taal en lezen;
  2. Deelname aan ontwikkelteams.

 4. Redactie documenten.


 5. Ouderbijeenkomsten (-avonden) over: onderwijsvernieuwing (TOM), taal en lezen.