Visie en missie

Visie

Ik werk vanuit een vertrouwensrelatie met de klant. Dit houdt in dat ik bij elk nieuw contact allereerst moeite zal doen de school en de mensen te leren kennen. Op basis van deze vertrouwensrelatie worden samen met u de probleemstelling en de wensen in kaart gebracht. Dit betekent wat mij betreft maatwerk en betrokkenheid met het doel samen afgesproken resultaten te behalen. Het motto hierbij is: Eerst denken, dan doen en alles in het belang van de klant. Ik geef heldere en haalbare adviezen op basis van een eerlijke wederzijdse verstandhouding. Hiervoor wend ik alles aan wat betreft creativiteit, inventiviteit en kennis van zaken.
Tijdens trajecten worden de klanten goed en regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. En elk traject wordt afgesloten met een heldere evaluatie.

Missie

Maatwerk, Betrokkenheid en Resultaatgericht